Mapowanie myśli w sieci

Przykładowa mapa myśli (mindmap) zapisana w zeszycie w czasie wykładu. Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Mindmap.gif (Licencja: LGPL)Chyba każdy kiedyś robił bardziej lub mniej uporządkowane notatki – choćby z wykładów czy spotkania w pracy. Notatki można pisać w sposób „liniowy”, czyli „co słyszę to piszę”, w sposób ciągły, albo w sposób hierarchiczny, czyli wyróżniając punkty główne i podpunkty. Rozwinięciem tej metody są mapy myśli (mind map). Polegają one na notowaniu rozgałęzionego „toku rozumowania” zamiast liniowych notatek. Od centralnego punktu promieniście odchodzą linie do podpunktów, które dalej drzewiaście rozgałęziają się do związanych z nimi słów kluczowych itp. Dzięki różnego rodzaju wyróżnikom (grube linie główne, cieńsze dalsze rozgałęzienia, zmiana koloru, czcionki, rysunki itp.) jest ona bardzo łatwa do ogarnięcia przez umysł (współpracują obie półkule mózgu). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polskiej Wikipedii.

Po tym wstępie można przejść do sedna sprawy, czyli jak wykorzystać możliwości Web 2.0 do mapowania umysłu? Jest kilka serwisów, które pozwalają na tworzenie wygodnych i estetycznych map, a niektóre nawet umożliwiają wspólną pracę wielu osób nad jedną mapą.

Na podstawie Enterpreneur Geek

Okienkowe traceroute dla Windows

Screenshot programu WinMTR 0.8Każdy, kto próbował znaleźć rozwiązanie problemu z połączeniem między komputerami korzystając ze standardowego programu tracert, dołączonego do systemu Windows, wie, że praca z nim to mordęga, zwłaszcza w połączeniu z toporną konsolą tekstową. Ideałem byłoby połączenie konsolowego programu mtr (My TraceRoute), znanego użytkownikom systemu Linux, z okienkowym interfejsem użytkownika. Okazuje się, że jest dokładnie takie rozwiązanie. Program nazywa się WinMTR i jest portem mtr na Windowsowe okienka. Pozwala on na wygodne sprawdzanie połączenia między komputerem źródłowym a wskazanym hostem docelowym. Dodatkowo, możliwy jest eksport wyniku traceroute’owania w postaci tekstowej lub HTML, lub też skopiowanie go (także w jednej z dwóch możliwych postaci) do systemowego schowka.